Ubytování penzion Strážnice

 • 939a484cb90adc43282fe703009c0b3f.jpeg

  939a484cb90adc43282fe703009c0b3f.jpeg

 • e92238acfdc4e8752dd8a530c9a93baf.jpeg

  e92238acfdc4e8752dd8a530c9a93baf.jpeg

 • bcac7b98c2741861b2ccb29f4b3a7571.jpeg

  bcac7b98c2741861b2ccb29f4b3a7571.jpeg

 • 9c5f2d9b12787a970c5c33f7d37258dd.jpeg

  9c5f2d9b12787a970c5c33f7d37258dd.jpeg

www.festivalstraznice.cz

Město připomínané již roku 1086 jako bohaté tržní místo chráněné vodním hradem. Z původních městských hradeb se do současnosti zachovaly tři brány. Město bylo vypáleno vojsky krále Zikmunda a po roce 1450 znovu postaveno v okolí hradu. V 17. století byli do Strážnice povoláni piaristé a město se stává také významným kulturním centrem. Centrum Strážnice je památkovou zónou. Zdejší zámek vzniklý na místě původního hradu byl od 15. století několikrát upravován a přestavován. U zámku se nachází anglický park, který je v současnosti dějištěm světově proslulých Strážnických národopisných slavností. K dalším architektonickým památkám patří piaristický kostel Panny Marie z 18. století a přilehlý komplex bývalého kláštera. Ve Strážnici se nachází i skanzen s vesnickými stavbami jihovýchodní Moravy.

Autobusové, vlakové nádraží 800 m
Centrum města Strážnice, informační centrum   1000 m
Prodejna potravin 600 m
Penny market 800 m
Restaurace "U věže" 1000 m
Kavárna, cukrárna 1000 m
Vinotéka 500 m
Dětská hřiště 100 m
Koupaliště 1500 m
Letní kino 1000 m
Skanzen 1600 m

 

1,4 km Baťův Kanál 13 km Hora Tři kopce
5 km Hotařská búda 13 km Hodonín
5 km Petrov 16 km Velká nad Veličkou
5 km  Tvarožná Lhota - Lučina 17 km Veselí nad Moravou
7 km Šumárník 17 km Přírodní koupaliště Albatros
10 km Čertoryje 19 km  Filipovské údolí

Baťův kanál

Baťův kanál je umělá vodní cesta mezi Otrokovicemi a Rohatcem o délce 52 km, vybudovaná v letech 1935 až 1938, Část cesty vede po řece Moravě, většina však uměle vyhloubenými kanály s řadou zajímavých vodních staveb: čtrnácti plavebními komorami a např. i pohyblivými jezy a dalšími vodními stavbami. Na Baťově kanále je celkem 23 mostů. Pod mosty byly vybudovány podchody pro tažné koně a případně tažnou techniku. Plavbu po Baťově kanálu lze velmi efektivně kombinovat s cykloturistikou, protože celou délku Baťova kanálu lemuje cyklostezka č.47 a kola si s sebou můžete vzít i na loď. V přístavišti Strážnice je možné také zapůjčit dopravní lodní prostředek podle svého výběru a to motorový člun, loď s kapitánem, hausbót a jiné. Vypůjčená plavidla může řídit osoba starší 18-ti let bez zvláštního povolení či průkazu. V půjčovně vás obsluha proškolí k manipulaci lodi a můžete vyrazit "plnou parou vpřed za zážitky"

Hotařská búda

Strážnice leží v kraji vinné révy... v blízkém okolí pod kopcem Žerotín se nachází Hotařská bůda, kde můžete navštívit Vinohradnické muzeum/cyklostezka 46 mezi Strážnickými vinohrady. V průběhu roku 2012 byla obnovena jedinečná historická stavba Hotařská búda uprostřed vinohradů a sadů na kopci zvaném Žerotín u Strážnice. Tato stavba byla postavena pro vybírání desátků z hroznů a jako zázemí pro hotaře-hlídače vinohradů. Při této obnově zde také vznikla malá expozice vinařství a ovocnářství - Vinohradnické muzeum. Zde také můžete ochutnat lahodné víno jižní Moravy. V nedaleké obci Petrov můžete navštívit areál vinných sklepů Moravy souboru původních,vinných sklepů Plže

Petrov

Památková rezervace lidové architektury - Plže je chloubou obce Petrov.
V areálu je okolo 80 vinných sklepů budovaných od 15. století. Sklepy budovali sami vinaři. Vinné sklepy vytvářejí ulicovou zástavbu se dvěma náměstíčky. Areál je hojně navštěvován turisty a rozvíjí se zde výrazně vinařská turistika. Po celý rok je přístupný veřejnosti. Během léta bývá ihned na začátku rezervace otevřena vinotéka, kde může turista ochutnat místní vína. V areálu vybudovala obec v roce 2005 veřejné sociální zařízení. Během letních měsíců zde bývá spousta kulturních akcí. Obec má  turistickou známku "Petrov - Plže"

Tvarožná Lhota - Lučina

Umělá vodní nádrž(přírodní koupaliště) Lučina je situována v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Kolem vodní nádrže je významná rekreační oblast. Dva břehy jsou betonové, jeden přírodní pod lesem s pozvolným vstupem do vody. V betonové části jsou pro vstup do vody schody. Okolo nádrže jsou travnaté pláže, na vtoku je malá štěrková pláž se skluzavkou. U hráze je můstek na skákání do vody. V letní sezóně zde naleznete stánky s občerstvením, WC, půjčovnu loděk a šlapadel. V sousedství vodní nádrže je Autokemp Lučina.

Šumárnik

Holý hřebenový vrchol (398 m n.m.) s téměř kruhovým rozhledem. Mezi roky 1500 - 600 př.n.l. se zde nacházelo hradiště. Kromě velkého pohřebiště tu byly nalezeny i mince se znakem římského císaře Marca Aurelia. Pod jižním svahem se nachází vodní nádrž Lučina.

Čertoryje

Území zvané Čertoryje se rozkládá nedaleko obce Tvarožná Lhota v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Jedná se o 325 ha květnatých orchidejových luk, prostoupených nádhernými solitérními duby, drobnými lesíky, prameništi a mokřady; pro svoji mimořádnou krajinářskou a floristickou hodnotu patří Čertoryjské louky k nejpřísněji chráněným v ČR. Roste zde přes 20 druhů orchidejí – tímto počtem se Čertoryje řadí k nejbohatším lokalitám výskytu vstavačovitých rostlin ve střední Evropě! Národní přírodní rezervace.

Hora Tři kopce

Vrchol (584 m n.m.) nacházející se jihozápadně od Velké nad Veličkou. Z vrcholu jsou krásné a daleké výhledy do Dolnomoravského úvalu.

Hodonín

Hradisko založené pravděpodobně Břetislavem I. v 11. století. Hrad obnovila a založila při něm město královna Konstancie v roce 1228. V roce 1301 zde Václav II. přijal uherskou šlechtu, která sem přišla pro nově zvoleného uherského krále. Během husitských válek přešlo do rukou šlechty, v 17. století bylo několikrát dobyté a téměř zpustlo. Roku 1605 Hodonín vypálili uherští povstalci. Roku 1742 jej dobyla pruská armáda. Koncem 18. století založena továrna na tabák. Na sklonku druhé světové války byly o Hodonín svedeny boje, které vyvrcholily osvobozením města 12. dubna 1945.

Pamětihodnosti

 • Zámek z roku 1642, rozšířen po požáru roku 1746, v současné době na jeho místě průmyslové objekty, z hospodářského objektu zámku rekonstruována budova Masarykova muzea
 • Dům umělců (1911–1913), sídlo Galerie výtvarného umění
 • Kostel sv. Vavřince (1780–1786) na Masarykově náměstí
 • Morový sloup (1716) na Masarykově náměstí
 • Kaple sv. Kříže (1714)
 • Pomník T. G. Masaryka na náměstí 17. listopadu (nedávno doplněný o reliéf československých legionářů)
 • Městská radnice na Masarykově náměstí, naproti kostela sv. Vavřince
 • Pomník generální stávky roku 1920 na hlavní světelné křižovatce (křižovatka ulic Národní třída a Štefánikova)
 • Památník obětem fašismu na novém hřbitově
 • Starý židovský hřbitov (přeměněn na park) a Nový židovský hřbitov

Muzea

Velká nad Veličkou

Rozkládá se na katastrální ploše 1318 ha ve výšce 288 m n. m. První zmínka o obci pochází z roku 1228. Od roku 1957 se zde každé léto koná folklorní festival Horňácké slavnosti

Pamětihodnosti

Veselí nad Moravou

 První zmínky o Veselí spadají do 11. a 12. století. První doložená zmínka je z roku 1261. Začátkem 14. století dobyl hrad Matúš Čák Trenčanský, roku 1315 ho Jan Lucemburský znovu připojil k Moravě. Během uherských válek město 27. července 1469 obsadil Matyáš Korvín a zajal zde Viktorína z Poděbrad. Od počátku 16. století zde existovala českobratrská obec. V 17. století bylo Veselí několikrát obsazeno nepřátelskými vojsky, začátkem 19. století zničeno dvěma velkými požáry.

Roku 1949 se Veselí se stalo okresním městem, ovšem již v roce 1960 veselský okres zanikl. K městu je v roce 1950 připojen Milokošť a o čtyři roky později jsou připojeny Zarazice.. V roce 2010 došlo k revitalizaci Bartolomějského náměstí a výstavbě rozhledny Radošov. 

Pamětihodnosti

Renesanční zámek na místě bývalého vodního hradu, přestavěný v 1. čtvrtině 19. století. V přilehlém anglickém parku o rozloze cca 20 ha je pomník G. E. Laudona z roku 1789 a několik drobných staveb.

Přírodní koupaliště Albatros

Provoz přírodního koupaliště. K dispozici jsou, restaurace, bufety, písečná pláž, možnost rybaření a další.

Filipovské údolí

Rekreační oblast Filipovské údolí se nachází jižním směrem od obce Velká nad Veličkou, v podhůří Bílých Karpat. Obklopuje tok Hrubého potoka v délce 4 km. Je zde postaveno rekreační středisko a zhruba 70 chat. Na horním konci údolí je bývalá hájenka "Megovka", která původně byla vilou Filipa Magnise. Na ní je pamětní deska Dr. J. M. Hurbana, připomínající schůzky Slováků a Moravanů od roku 1881. Tyto významné národnostní styky bývaly spojeny s turistickými výlety, takže do tohoto zákoutí Bílých Karpat je možno vlastně klást počátky česko-slovenské turistiky.

 

Kontakt

Polní č.1437
Strážnice 696 62

+420 792 314 664

+420 604 536 781

nám